Baby

 

I’m thinking of ways to write

on paper the signs on your cheeks

when with every glance I see the Creator’s beauty

stamped on each smile.

 

(Iniisip ko kung paano ko isusulat

sa papel ang mga tanda sa iyong pisngi

gayong nakikita ko ang kagandahan ng Maykapal

sa bawat ngiti.)

 

My hands will shake

for I am yet to learn how to write a poem

with eyes closed. Your eyes cannot handle the light

of the sun, when you try to stare at it.

 

(Manginginig ang aking mga kamay

sapagkat hindi ko pa natututunan ang pagtula

nang nakapikit. Lubhang nakasisilaw ang araw

kapag ito’y iyong tinitigan.)

 

Ruth Solitario